Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

w 

I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej  

„Aktualne problemy ochrony środowiska"

 wszystkie osoby zainteresowane interdyscyplinarnym ujęciem problematyki ochrony środowiska

 

Podczas Konferencji będzie można wysłuchać referatów wygłoszonych przez zaproszonych ekspertów, uczestniczyć aktywnie w sesji posterowej oraz wymienić doświadczenia w zakresie m.in. funkcjonowania środowiska, oceny stopnia jego zanieczyszczenia, sposobów unieszkodliwiania zanieczyszczeń, wpływu zanieczyszczonego środowiska na żywe organizmy i zdrowie człowieka,  wykorzystania metod innych dziedzin/dyscyplin nauki na potrzeby ochrony środowiska i jego kształtowania, nowych materiałów, technologii czy rozwiązań w organizacji produkcji. 

 

Organizatorzy przewidują Konkurs z nagrodami na najlepszą posterową prezentację wyników 

Regulamin Konkursu znajduje się z zakładce tegorocznej Konferencji 2017

 

Komitet Naukowy i Organizacyjny Konferencji