I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

„Aktualne problemy ochrony środowiska”

19 maja 2017r.

 

PROGRAM KONFERENCJI 

 

1000 

Rozpoczęcie Konferencji

SESJA 1 „Interdyscyplinarność w badaniach nad środowiskiem” (Aula I piętro)

1015-1045

„Wyzwania stojące przed ochroną środowiska w XXI wieku”

prof. zw. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, Członek Korespondent PAN

1050-1120

„Wybrane możliwości ograniczenia stosowania pestycydów w rolnictwie"

dr hab. inż. Janina Gospodarek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

1125-1155 

„Rola badań strukturalnych w poszukiwaniu nowych materiałów dla "zielonej" gospodarki"

dr hab. Paweł Zajdel, Uniwersytet Śląski w Katowicach

1155-1300 

Przerwa połączona z sesją posterową

SESJA 2 „Wyniki prac badawczych i wdrożeniowych z zakresu ochrony środowiska”                                     (Sesja posterowa)

1300-1315

Głosowanie w Konkursie na najlepszą prezentację wyników - najlepszy poster

SESJA 3 „Ochrona środowiska w praktyce” (Aula, I piętro)

1315-1345

„Wykorzystanie roślin energetycznych w procesie fitoremediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi - od uprawy do zagospodarowania odpadów po procesie zgazowania biomasy”

dr Marta Pogrzeba, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

1350-1420 

„Zastosowanie technik teledetekcyjnych w ocenie stanu środowiska i zarządzaniu zasobami przyrodniczymi”

prof. dr hab. Barbara Tokarska- Guzik Uniwersytet Śląski w Katowicach

1425-1455 

„Jak wykorzystać otwarte dane o środowisku w sterowaniu rozwojem miasta?”

dr Leszek Trząski, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach

1455-1515 

Przerwa 

1515

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą prezentację wyników