I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Aktualne problemy ochrony środowiska”

 

 organizowana przez

Komisję Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN o/Katowice

i Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ

 

 

pod honorowym patronatem : 

JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka,

Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ,  Prof. dr hab. Zofii Piotrowskiej - Seget

oraz Polskiego Towarzystwa Botanicznego 

 

Patronatem medialnym konferencję objęła: 

Polska Izba Ekologii

 

 

W ubiegłych latach zarówno Członkowie Komisji jak i Pracownicy WBiOŚ UŚ organizowali lub uczestniczyli w konferencjach, którym patronowała KOŚIGO. Były to głównie branżowe spotkania ekspertów, do których zaliczały się m.in. Międzynarodowa Konferencja „Produkcja i Zarządzanie w Przemyśle", Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Plants, Heavy Metals, Environment”, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”, Konferencja „Geochemia i Geologia środowiska terenów uprzemysłowionych”, Międzynarodowa konferencja „Zarządzanie produkcją i logistyką”.

Konferencja „Aktualne problemy ochrony środowiska” ma na celu połączyć tematykę wcześniejszych konferencji i poszerzyć problematykę             o wyniki badań i wdrożeń z innych obszarów nauki oraz umożliwić Uczestnikom wymianę wiedzy i doświadczeń.  

 

Komitet Naukowy Konferencji:

 

prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget UŚ

dr hab. inż. Anna Konstańciak, prof. Pol.Cz.

prof. dr hab. inż. Jerzy Siwka PCz.

prof. dr hab. Marek Pozzi Pol.Śl

prof. dr hab. Małgorzata Strzelec UŚ

dr hab. Leszek Marynowski prof. UŚ

dr hab. Ryszard Ciepał UŚ

dr hab. Bernard Palowski UŚ

dr hab. Adam Rostański prof. UŚ

 

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr hab. Edyta Sierka

dr Aleksandra Nadgórska-Socha

dr Marta Kandziora-Ciupa

dr Gabriela Barczyk

 

 

Konferencja została dofinansowana ze środków MNISW w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN)

 

 

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne!